autumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpg

Μαθητικό Δυναμικό

Μαθητικό ΔυναμικόΤο Μαθητικό Δυναμικό του Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2013-14 έχει ως εξής:

Α' Τάξη Εγγεγραμένοι μαθητές/τριες
 Α 1 26
 Α 2 25
 Α 3 24
 Α 4 23
Α' Τάξη Επιλογής  
Εφαρμογές Πληροφορικής 1 26
Εφαρμογές Πληροφορικής 2 25
Εφαρμογές Πληροφορικής 3 24
Εφαρμογές Πληροφορικής 4 23
Α' Τάξη Επιλογής Ερευνητικών Εργασιών  
 Ερευνητική Εργασία-Project 1 0
 Ερευνητική Εργασία-Project 2 0
 Ερευνητική Εργασία-Project 3 0
 Ερευνητική Εργασία-Project 4 0
 Ερευνητική Εργασία-Project 5 0
Β' Τάξη  
 Β 1 21
 Β 2 20
 Β 3 18
 Β 4 19
Β' Τάξη Κατευθύνσεων  
 Ανθρωπιστικών Σπουδών 1 21
 Θετικής 1 20
 Θετικής 2 18
 Θετικής 3 19
Β' Τάξη Επιλογής Ερευνητικών Εργασιών  
Ερευνητική Εργασία-Project 1 0
Ερευνητική Εργασία-Project 2 0
Ερευνητική Εργασία-Project 3 0
Ερευνητική Εργασία-Project 4 0
Γ' Τάξη  
 Γ 1 26
 Γ 2 25
 Γ 3 24
 Γ 4 23
Γ' Τάξη Ομάδες Προσανατολισμού  
 Ανρθωπιστικών 22
 Θετικών 1 20
 Θετικών 2 21
 Οικονομίας και Πληροφορικής 18
Γ' Τάξη Επιλογής  
 Ιστορία της τέχνης 1 26
 Ιστορία της τέχνης 2 25
 Ιστορία της τέχνης 3 24
 Ιστορία της τέχνης 4 23