autumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpg

Εξετάσεις

Παννελαδικές_Εξετάσεις Μια σελίδα στην οποία θα βρείτε πληροφορίες και έντυπα τα οποία αφορούν τόσο τις Πανελλαδικές εξετάσεις όσο και τις Ενδοσχολικές εξετάσεις.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στις 29-5-2014, ημέρα Πέμπτη, θα ξεκινήσουν φέτος οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α? και Β? τάξης των Γενικών Ημερήσιων Λυκείων, καθώς και για τους μαθητές της Γ? τάξης που θα δώσουν ενδοσχολικά τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Στις 13-06-2014, ημέρα Παρασκευή θα ξεκινήσουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και για όλους τους μαθητές της Γ? τάξης των Γενικών Λυκείων.

 

Απο το σχολικό έτος 2013-2014 τα λύκεια όλης της χώρας έχουν υιοθετήσει το θεσμό της Τράπεζας Θεμάτων, σύμφωνα με τον οποίο το 50% των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων στα εξεταζόμενα μαθήματα κληρώνονται από την Τράπεζα Θεμάτων και 50% επιλέγονται από τον/ τους διδάσκοντα/ ες.

Για να δείτε θέματα της τράπεζας θεμάτων πατήστε Εδώ