autumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpg

Γ' Τάξη

Δείτε τα Ψηφιακά ΒιβλίαΤα μαθήματα της Γ' τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Μαθήματα Γενικής Παιδείας, μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού και μάθημα Επιλογής.

  • Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαεπτά (15) ώρες εβδομαδιαίως.
  • Η Γ' τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου χωρίζεται σε τρεις (3) Ομάδες Προσανατολισμού και συγκεκριμένα:
    α) Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών συνολικής διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας,
    β) Ομάδα Θετικών Σπουδών συνολικής διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και
    γ)Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής συνολικής διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
  • Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πως καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
 1. Θρησκευτικά 1
 2. Νεοελληνική Γλώσσα 2
 3. Νεοελληνική Λογοτεχνία 1
 4. Ιστορία 2
 5. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2
 6. Βιολογία 2
 7. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 2
 8. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά ή Γαλλικά 2
 9. Φυσική Αγωγή 2
Σύνολο 15
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών  
 1. Αρχαία Ελληνικά 5
 2. Ιστορία 3
 3. Λατινικά 3
 4. Λογοτεχνία 2
5. Κοινωνιολογία 2
Σύνολο 15
   
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών  
 1. Μαθηματικά 5
 2. Φυσική 3
 3. Χημεία 3
 4. Βιολογία 2
5. ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2
Σύνολο 15
   
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής  
 1. Μαθηματικά 5
 2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 3
 3. ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2
 4. Κοινωνιολογία 2
 5. Ιστορία 3
Σύνολο 15
Μαθήματα Επιλογής Ώρες
 1. Β΄ Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
 2. Γραμμικό Σχέδιο
 3. Ελεύθερο Σχέδιο
 4. Ιστορία της Τέχνης
 6. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)
Σύνολο
Γενικό Σύνολο  32