autumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpg

Εργασίες

Ερευνητικές ΕργασίεςΗ ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις Ερευνητικές Εργασίες (Project) του σχολείου μας καθώς και άλλα μαθητικά έργα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ερευνητικές Eργασίες (Project)

Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 εγκαινιάστηκε και καθιερώθηκε ένας νέος θεσμός οι Ερευνητικές Εργασίες (Project), ως μια διακριτή ενότητα του προγράμματος σπουδών.
Πρόκειται για μια καινοτομία στη σχολική ζωή που έρχεται να αλλάξει τη φιλοσοφία του Νέου Λυκείου, που από την επόμενη σχολική χρονιά θα επεκταθεί στο Γυμνάσιο αλλά και στο Δημοτικό.

Για τη διεξαγωγή των Ερευνητικών Εργασιών κατά το σχολικό έτος 2011-2012 προβλεπόταν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για όλα τα τμήματα της Α' Λυκείου ένα τρίωρο την εβδομάδα, ενώ από το σχολικό έτος 2012-2013 προβλέπεται ένα δίωρο την εβδομάδα, τόσο για την Α' Λυκείου όσο και για ολα τα τμήματα της Β? Λυκείου, κατά το οποίο οι μαθητές θα εργάζονται, υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων εκπαιδευτικών, κατά βάση εντός του σχολείου, σε θέμα που έχουν επιλέξει.