autumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpg

Προσωπικό

Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο σχολείο μας διδάσκουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Προσωπικό 2011-12

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
Παναγιωτόπουλος Στέφανος ΠΕ01 Θεολογίας
Αγγελοπούλου Αναστασία ΠΕ02 Φιλολογίας
Δακανάλη Βιργινία ΠΕ02 Φιλολογίας
Δουλοπουλος Γεώργιος ΠΕ02 Φιλολογίας
Καλοχριστιανάκη Ευτυχία ΠΕ02 Φιλολογίας
Παπαδάκη Νεκταρία ΠΕ02 Φιλολογίας
Τερζή Σταυρούλα ΠΕ02 Φιλολογίας
Τζανιδάκη Δέσποινα ΠΕ02 Φιλολογίας
Ασσαργιωτάκη Ελένη ΠΕ03 Μαθηματικών
Παναγιωτάκης Αλέξανδρος ΠΕ03 Μαθηματικών
Χαραλαμπάκη Αρετή ΠΕ03 Μαθηματικών
Χατζηδάκης Αντώνιος ΠΕ03 Μαθηματικών
Μανασσάκης Δευκαλίων ΠΕ04.01 Φυσικής
Καπανταϊδάκη Γεωργία ΠΕ04.01 Φυσικής
Χατζηδάκης Γεώργιος ΠΕ04.01 Φυσικής
Αγγουράκης Ζαχαρίας ΠΕ04.02 Χημείας
Γιαννουκαράκη Βασιλική ΠΕ04.04 Βιολογίας
Ευαγγελόπουλος Παντελής ΠΕ06 Αγγλικών
Νταμπάκη Ευαγγελία ΠΕ06 Αγγλικών
Χαραλαμπάκη Αντωνία ΠΕ09 Οικονομικών
Χουστουλάκης Ευάγγελος ΠΕ09 Οικονομικών
Ρινακάκη Ευθυμία ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Ραμουτσάκη Ιωάννα ΠΕ19 Πληροφορικής
Δετοράκης Ιωάννης ΠΕ20 Πληροφορικής