autumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpg

Ερευνητικές Εργασίες

Εργαζόμενοι ομαδικά Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2011-2012 εγκαινιάστηκε και καθιερώθηκε ένας νέος θεσμός οι Ερευνητικές Εργασίες (Project), ως μια διακριτή ενότητα του προγράμματος σπουδών.
Πρόκειται για μια καινοτομία στη σχολική ζωή που έρχεται να αλλάξει τη φιλοσοφία του Νέου Λυκείου, που από την επόμενη σχολική χρονιά θα επεκταθεί στο Γυμνάσιο αλλά και στο Δημοτικό.

Για τη διεξαγωγή των Ερευνητικών Εργασιών προβλέπεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για όλα τα τμήματα του Λυκείου ένα τρίωρο την εβδομάδα για την Α΄ Λυκείου ή δίωρο για την Β? και τη Γ? Λυκείου, κατά το οποίο οι μαθητές θα εργάζονται, υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων εκπαιδευτικών, κατά βάση εντός του σχολείου, σε θέμα που έχουν επιλέξει.

Ερευνητικές Εργασίες (Project)